Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MHA21302

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Karl E. Mård i Annerberget lever än. …..

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: A. Lind  År: 1914

Socken/stad: Liden  By/kvarter: Boda

Karl E. Mård i Annerberget lever än. Han har själv berättat följande för mig. Han var en vårnatt ute och skulle skjuta tjäder på leken. Han kom för tidigt till lekstället, varför han lutade sig mot en tall och vilade sig, tills tjädern skulle komma. Där somnade han in men vaknade med att han tyckte någon ropade: "Karl Erik! Stig upp och gå hem, för du få ingenting". Han upp och gnodde runt alla buskar och träd för att få reda på vem som ropat, men ingen såg han till. Gott om tjäder var där den natten, men det var stört omöjligt för honom komma inom skotthåll. Då han märkte, att han ingenting skulle få skjuta, begav han sig hem. Kom han så att titta tillbaka. - Bara ett kort stycke bakom gick en hans avlidne granne, som hette Håkan. Mård försökte gå ifrån den döde, men det lyckades ej. Huru hårt han än ansträngde sig, så var avståndet mellan dem lika kort. "Men just då solen rann upp över trädtopparna, blev jag fri den fan", sa Karl Erik, "men då satte jag mig ned och tände pipan". - Han är en rejäl och pålitlig karl på alla vis, Karl Erik.

Ur Hammarstedtska arkivet: Döden 6, gengångare.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA21302


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


VINTERBILD ARBETARBOSTAD

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING MAN ARKEOLOGI KYRKORUIN

FRILUFTSMUSEUM BONDGÅRD UTHUS

Vävskyttel

Textilprov

Skylt