Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-MHA2399

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: " Skite jänten".

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Skräddare Olof Lundgren  År: 1917

Socken/stad: Björna 

Att " skite jänten " är ett upptåg, som pojkarna ännu har för sig. På " vanermässnatt " efter kl. 12 ger pojkarna ut i bygden försedda med bockhorn, långluvar, koskällor och annat, som går naföra oljud med. Så går dein överallt, där det finnes flickor, och blåser eller ekramlar. De flickor, som man på detta sätt lyckas överrumpla, har blivit " sketna ". Men är flickorna på sin vakt och blåser eller skramlar i nånting, innan pojkarna hi8nner göra det, så blir dessa skitna. Tuggar och äter flickan på nånting, då pojkarna kommer in, så går det inte skita henne. 12 eller 13 natten efter "vallermässmeningarna härom är delade är det " gammelvallermäss". " Då är det deras tur, som blivit skitna, att ge sig ut och försäka skita i stället. Lyckas de därmed, så bortfaller skitningen för dem själva. I annat fall får de bära den vanäran hela året, och det är inte rakigt, ty då de kommer ut bland ungdomen, får de ofta höra frusningar omkring sig och att någon säger, att det luktar av dem. En av motsatta könet sällskapar inte gärna med en, som blivit sketen. Numera tar man ju inte detta så allvarligt, men förr i tiden var det nästan det värsta en pojke eller flicka kunde råka för. På vallermässnätterna är det inte att tänka få mycken nattro i gården, där ungdom finnes. Den där sedan är dock i antogande, efter vad det tyckes.


Anm: Denna sed tyckes vara egendomlig för de allra nordligaste socknarna här i Ångermanland. I Medelpad, Jämtland och södra Lappmarken har jag icke påträffat den, ej heller i Ångermanlands kustsocknar söder om Självevad. Ett par personer från Vibyggerå och Nätra säga sig aldrig där ha hört talas om detta. Har detta bruk förekommit i nu uppräknade trakter, så är det länge sedan bortlagt.
Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


FRIKYRKOINTERIÖR FRIKYRKA

BOSTADSHUS VINTERBILD BONDGÅRD

ARKEOLOGI KYRKORUIN

Spak

Tavla

Stol