Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MHA01116

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Följande "kungörelse" brukade min far ….

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Erik Johan Vesterlund  År: 1910

Socken/stad: Attmar  By/kvarter: Maktsbodarna

Följande "kungörelse" brukade min far repetera för oss barnen: "Hans Olsson påtvingade åt Tunadals bolag ett skogsskifte för 1500 riksdaler. Där höggs timmer, bjälkar, båtshokaskaft, knivskaft, sylskaft och vispris - töraämna (tvarämnen) växte hemma i gärdet. Tyst du, Lisa! Allt, som ovant är mellan fetjen och dalen, skall Per Fredrik och jag upprensa. O, de tyranniska död! Varför högg du ihjäl Bengt Håkanssons häst och inte gav honom något i munnen? - - Ack, jag glömde nämna, att hon hade en rock fodrat med halvvinterfoder och knappar utav bärmos! -- Nu skole vi granskeligen besinna, vad vi i denna aftonstund har gjort, när vi till graven vandra med herr storstövelmakaren Struntenhjelm. Han har slitit sina sköna lästar och slutat sin ålder, åttioåtta år, två månader och tre dagar. Hära (ett slags gräs) vare Gud i höjden, timotej på jorden och en god lie! Orden återfinnas i den ojette förnötta surhandskens bok, 15 kapitlet 12 vers, även i fjortonde rynkan på min farfars gamla kavaj. Amen".

Nordiska museet. Frågelista. Sociala förh. 1 Byväsen.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA1116


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BOSTADSHUS

FRIKYRKA

BERG

Vävprov

Skärpspänne

Karta