Folkminnen

Uppteckning nummer NM-THA01126

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: För 35 år sedan arbetade här på Grycke bruk ………

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Erik Johan Vesterlund  År: 1910

Socken/stad: Attmar  By/kvarter: Maktabodarna

För 35 år sedan arbetade här på Grycke bruk en finne, som det var mycket tal om. Det sades, att han kunde vända synen på folk, så att de tog mot träspån av honom och trodde, att det var sedlar. På detta sätt sades han köpt en kostym kläder i Sundsvall och smör av flera bönder, men sedan kom han alltid tillbaka och betalade ordentligt. Han skulle nämligen förlora sin förmåga, om han använde den till oärlighet. Själv såg jag honom en gång utföra ett konstverk, som gjorde mig undom. Det kom en gumma gåendes efter vägen. "Den där ska få lov att följa mig, dit jag går", sade han. Då hon kom mitt för oss, gick finnen tvärt över vägen framför henne. Strax tog hon tvärt av och följde honom en lång kundelner över ägorna och tillbaka. Så satte han sig på en sten och han gick sin väg fram. Då jag sedan tillsporde henne om detta, sade hon sig ingenting veta om den saken.

Ur Hammarsedtska arkivet. Trolldom och magi I.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA1126


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


UTSTÄLLNING

FISKELÄGE FISKELÄGE

SKOG ÄLV

Yxa

Linfäste

Bord