Folkminnen

Uppteckning nummer NM-SHA0516

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: De kunde ta jordgods. ……

Upptecknare: Louise Hagberg
Meddelare: Landstingsman Hans Halvarsson  År: 1908

Socken/stad: Haverö 

De kunde ta jordgods. Det var en pojke som trodde fullt och fast därpå, och han ville, att vi skulle ta jordgods en midsommarnatt. För att kunna få tag i jordgods skulle man leta igen en å eller bäck som rann i norr. Och så skulle man ta ett litet skinn af en oxkalf, och så skulle man gå litet i bäcken där vattnet brusa och lägga skinnet på en sten, som stack upp ur vattnet, och så sätta sig där på. Sen man har satt sig på skinnet, så kommer fullt med stygga ljud (djur)? Det ena inte likt det andra. Och hvarje ljud (djur) tog ett hår utaf skinnet så länge som det fanns något hår kvar, de löpte förbi i ett enda tåg och tog ett hår hvar, d.v.s. det vandra lika många djur förbi som det fanns hår på skinnet och mycket fula djur. Han skulle ha mycket starka nerver han som skulle sitta där. Till sist det sista djur som kom var en oxe men han hade ögon som det sprutade eld ur och förfärliga horn. Då gällde det för karlen som satt på stenen till att inte bli förskräckt, för oxen kom och skulle stånga bort honom utaf stenen. Då skulle man ta i hornen på oxen och hålla i dem stadigt, så stanna oxen och så sitta där i bäcken tills solen rann upp, då förvandlades oxen till en kopparkittel och hornen till öron på kitteln, och kitteln var full med silfver- och guldpenningar, det var jordgods.

(När den ofvannämnde pojken kom med skinnet hade emellertid sagesmannen redan gått till sängs och var då ej hågad att gå med).


Ur Hammarstedtska arkivet: Sägner II. Skattsägner.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA516


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


VINTERBILD BOSTADSHUS BONDGÅRD LADUGÅRD

VATTENTRANSPORT ENERGIHUS

SÅGVERK

Trådrulle

Skolplansch

Underkjol