Folkminnen

Uppteckning nummer NM-AHA01185

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Det var på ett ställe uppe i Jämtland gammalt. ……

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Anders Mattsson  År: 1908

Socken/stad: Borgsjö  By/kvarter: Näset

Det var på ett ställe uppe i Jämtland gammalt. Två systrar skulle ro över en sjö och till en liten bäckkvarn för att mala. Mitt i sjön låg en bra nog stor holme och, där steg den ena i land för att löpa näver, medan den andra for till kvarnen och ställde den i gång. Då detta var gjort, rodde hon tillbaka till holmen, men då var det alldeles omöjligt för henne att finna igen systern. Bara en björk fann hon nedhuggen, och av den var ej mycket näver tagen. Hon for hem efter folk, och de sökte upp hela holmen, men ingen jänta såg de till. Då förstod de, att hon blivit jordtagen. De rodde hem. Några dagar därefter for de dit igen, och då satt hon på den där björken. Hon talade nu om, huru det gått till. Då hon satt och löpte näver av björken, hade hon fått se ett ståtligt hus framför sig. Ur detta hade en karl kommit och tagit henne med sig hem. De osynlige, var förstås sådana, ville ha henne att äta, men hon nekade och satt bara och grät. En gammal gubbe, som satt och gjorde ingenting, sade så till sist: "Jag vet ej, varför jag skulle dra hit den där grinungen". Då de inte fick henne att förtära något måste de lämna henne ifrån sig, men hon levde ej länge i den där fångenskapen. - Ingrid, hustrun till en torpare åt far, talade om detta, och hon hade själv hört det av systern, som var med.

Ur Hammarsedtska arkivet. Övernaturliga väsen VI. Underjordiska väsen.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA1185


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BOSTADSHUS VINTERBILD

STADSBEBYGGELSE HAMN

BOSTADSHUS FÖNSTER

Medalj

Sedel

Kälke