Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MHA01366

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Då man blivit ormbiten skall man läsa: ……….

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Henrik Peter Hörnlund  År: 1908

Socken/stad: Holm  By/kvarter: Vike

Då man blivit ormbiten skall man läsa: "Jesus och Sankte Per gick sig vägen fram. Då fick de se var den lede ormen rann. Ormen rann och såret försvann inom tre namn F.S.o.d.H.".

Ur Hammarsedtska arkivet: Trolldom och magi II.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA1366


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingen



Upptäck mer


ÄLV VINTERBILD

ARKEOLOGI GRAVRÖSE

VINTERBILD KYRKA

Vävprov

Lorgnett

Slipshållare