Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MHA0779a

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: För omkring 50 år sedan….

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Folkskolelärare Anders Olof Berglund  År: 1914

Socken/stad: Ljustorp  By/kvarter: Bredsjön

För omkring 50 år sedan levde i Annerberget, Indals-Liden torparen Sven Håkansson. Han beskrives som grubblare. Han dog helt hastigt, och snart kom det talet ut, att han "gick igen". Redan då han stod lik, skulle hans lille son, Karl ha sett honom stå och titta in genom fönstret en kväll. Sedan oroade han sin hustru med täta besök, han t.o.m. nöp henne i armarna. - En höstdag hade hon begivit sig till skogen i sällskap med ett par karlar för att ta löv. Även nu kom den avlidne. Karlarna såg honom inte men väl att lövkärvarna yrde kring som kastade av osynliga händer. En av karlarna tog då mod till sig och frågade, vad han ville. Jo, han hade några dödben förvarade i ett stenröse nerom logen hemma på gården. De skulle söka rätt på dessa och föra dem till kyrkogården.

Förr kunde han ej få ro i graven. Vidare ville han tala med sin lille son nästa torsdagskväll kl. 10 på en viss uppgiven plats i närheten av kyrkan. Finge han ej detta, komme sonen att ljuda en våldsam död före fyllda 18 år. - De sökte i stenröset och hittade en "näverryva" med mull och fingerben av en människa. Dessa delar förde de till kyrkogården, och sedan fick änkan vara i fred för den döde. I sällskap med en äldre person begav sig gossen på bestämd tid till mötesplatsen. Den döde kom, men gossen svimmade, då han fick se honom, så att intet samtal kom till stånd. - Nå, gossen växte upp och tog tjänst hos en bonde i Indals-Liden.

Han skulle inom kort fylla 18 år. Då spred sig i byggden en hemsk nyhet. - Kalles husbonde hade plötsligt blivit vansinnig och med en yxa huggit av ryggen på drängen, då de var i vedboden. Jag minnes mycket väl, hvarsom folket i min barndom omtalade, att Sven Håkansson "gått igen" och förutsagt sonens våldsamma död, och än i dag lever bland befolkningen i friskt minne den blodiga händelsen i vedboden.


Ur Hammarstedtska arkivet: Döden VI Gengångare.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA779


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


STADSVY

LANTBRUKARHUSTRU JORDBRUKSBEBYGGELSE JORDBRUKSBEBYGGELSE KO KVINNA

SNICKARE MAN

Form

Pincenéfodral

Textilprov