Folkminnen

Uppteckning nummer NM-THA01397

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: I Vike i närheten av "Per Hendriksgården ………………………

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare:    År: 1909

Socken/stad: Holm 

I Vike i närheten av "Per Hendriksgården norr om sjön" finnes en större källa ur vilken de brukat "köpa vatten". Nuvarande innehavaren av gården, H.G. Hörnlund säger, att han själv sett personer kasta slantar i källan. Vid undertecknad d. 11 aug. 1908 företagen undersökning av källan påträffades emellertid ej annat än en knapp och handtaget av något kärl, som såg ut att vara försilvrat, enär det ej synnerligen mycket angripits av vattnet. Måhända kan det långt nere i dyn finnas mynt, ty källan är mycket djup och bottnen lös. Det är och möjligt, att slantarna följt med upp, då man rensat upp källan, och sedan sjunkit ned i den omgivande, lösa myren. Vatten tages till gårdens behov i källan vintertiden.

Ur Hammarstedtska arkivet. Element: Vatten.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA1397


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


UTHUS

BOSTADSHUS

KO

Skolplansch

Skrapa

Skrin