Folkminnen

Uppteckning nummer NM-KHA01476

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Dä var en gång en kär, …….

Upptecknare: Carl-Herman Tillhagen
Meddelare: Sara Källman  År: 1937

Socken/stad: Ljustorp 

Dä var en gång en kär, som hadde ackedere mä na bergetroll om att dom skulle bygge körkspira ått en. Män kunnä kärn inte säja namnä på trolla, inna spira var färdi, skulle trolla ta´n. Män hure va, så feck - en reda på namnä, å när spira va fögan färdi håggde´n ått dom: - Sätt spira rätt, du hackspireskalle. Då försvann trolla, å spira ble ofullborda.

Ur Hammarstedtska arkivet: Övernaturliga väsen II.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA1476


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


VINTERBILD ARKEOLOGI KYRKORUIN KYRKOGÅRD

Vy Flygfoto

STADSBEBYGGELSE VINTERBILD AFFÄRSGATA

Skissblock

Garnfärgprov

Skolplansch