Folkminnen

Uppteckning nummer NM-AHA01328

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Det var i Tuna för en 60 år sedan.

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Ingrid Margr. Persdotter  År: 1908

Socken/stad: Borgsjö  By/kvarter: Granboda

Det var i Tuna för en 60 år sedan. En flicka skulle en kväll gå hem från bodarna, och då kom hon alldeles spårlöst bort. De gick skall efter henne flera dagar, men det syntes ej minsta tecken efter henne. Så vände de sig till en visman, och han sade, att hon hade blivit jordtagen. Så underrättade han dem om huru de skulle få igen henne. Men han visste ej säkert, om det gick, för hon hade varit borta så länge, att det ringt samman två gånger, och då ska det väl bli svårare ställa tillrätta. Men, huru det var, så fick ändå igen henne. Från början gick hon och trånade och ville tillbaka till jordbyggarne, men till sist blev hon väl lugn igen.

Ur Hammarsedtska arkivet: Övernaturliga väsen VI. Underjordiska väsen.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA1328


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


VINTERBILD BARRTRÄD

FRIKYRKA

FÄBOD HÄRBRE

Vävprov

Harv

Tavla