Folkminnen

Uppteckning nummer NM-SHA01342

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: De ha sagt, att major Tideman ……

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Olov Nilsson  År: 1908

Socken/stad: Borgsjö 

De ha sagt, att major Tideman en gång blev kallad till Stockholm, och det var så kort tid att gära på, att det ansågs omöjligt för honom att hinna. Men, den, som kom fram på rätta klockslaget, det var allt T. och då åkte han efter en älg och hade en björn till skjutsbonde, men det där är nog bara en saga. - Men, vad som är sanning, det är att han skrämde en förrädisk landshövding, då det var krig mellan Sverige och Ryssland. Den där landshövdingen tog sig för att skicka en truppstyrka som skulle över till Finland, uppåt landet, och det var T. som skulle anföra den. Men det var han, som behagade gå in till landshövdingen. Han hette Nyrot och bodde i Hernösand. Då Nyrot inte ville gå in på, vad T. sade, sprang denna ut och ropade: "Fram med hästarna, inom två timmar är jag på Stockholms slott." Men då var det Nyrot, som gav med sig och skickade folket, dit de behövdes.

Ur Hammarsedtska arkivet: Sägner III.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA1342


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


KYRKOINVENTARIE OFFERSTOCK KYRKA

HÄST TRAVLOPP

HAMN LANDSBYGDSBEBYGGELSE

Skolplansch

Tavla

Vävprov