Folkminnen

Uppteckning nummer NM-SHA01428

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: En mindre källa finnes i socknen. ……….

Upptecknare: P. Johnsson
Meddelare: Lantmätare A. Brandell  År: 1922

Socken/stad: Haverö 

En mindre källa finnes i socknen. Den är belägen i vilda skogen vid Kölaberget inom Vallens östra skogsområde på en halv mils avstånd från närmaste by Torfflonäs. På myran och i de s.k. "surtjälarne" förekomma en hel mängd kallkällor. Vattnet i de förra är oftast järnhaltigt, i de senare i allmänhet rensmakligt. Anmärkas må att med "surtjälor" menar man vattendränkt mark, beväxt med granskog.

Nordiska museet. Frågelista. Pehr Jonsson II.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA1428


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BÅT KANAL MAGASIN

KYRKOINTERIÖR KYRKA

KYRKSTALL KYRKSTALL KYRKA

Issax

Kultång

Fälltäcke