Folkminnen

Uppteckning nummer NM-NHA01481

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Bopigor ……..

Upptecknare: Louise Hagberg
Meddelare: Kristina Halvarsson  År: 1918

Socken/stad: Haverö  By/kvarter: Överturingen

Bopigor eller som de mera vanligt kallas "bojentor" stego vanligen upp kl. 4 a 5 på morgnarna. Sedan dom tänt eld, kokat kaffe och druckit gingo dom till källaren och silar grädden från mjölken och detta göromål kallades "ränna". Sedan skurades trågen och sattes i tårkning. Trågen voro alltid tillverkade af löfved och de som voro gjorda af alder lämnade alltid mäst med grädde. Sedan var det att gå i "foxe" fähuset "och måcka" bortskaffa spillningen efter kreaturen. Därefter mjölkas kor och getter och mjölken silas i trågen. Därpå lades mat för dagen i getkunten och en liten yxa fästades i en hylsa utanpå kunten. "Getyxan" användes dels för uppgörning af eld och dels för tagning af näver till näverskor m.m. Äfven lades i kunten garn för stickning och lärft till sömning båda delarna för göromål under dagen. Klockan hade nu blifvit 7 och boskapen löstes och fördes af bojentorna ut till beterna i skogen under en långdragen mässliknande sång som kallades för "kåkning". Mitt på dagen uppgjordes eld och kreaturen lade sig till hvila hvarunder dom "jarvade" d.v.s. idislade. Jätkullan kunde äfven samtidigt taga sig en "lur" d.v.s en kort lätt sömn. När dagen hade framskridit så att dom skulle fara hem med boskapen togs tiden därfär af solen och i mulet väder af getögonen hvars pupiller som på morgonen voro småa blefvo stora mot kvällen. Hemkommen bands kreaturen in och mjölkades hvarefter mjölken silades.

Nordiska museet. Frågelista. I vall.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA1481


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


FRIKYRKA ORGEL

FRIKYRKOINTERIÖR FRIKYRKA

PIANO BOSTADSINTERIÖR

Vävprov

Skafthålsyxa

Örngott