Folkminnen

Uppteckning nummer NM-AEU18758_14

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: I gamla vattensågar.

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Bonde Lars Petter Johansson  År: 1941

Socken/stad: Torp  By/kvarter: Våsterhångsta

Nils Nilsson i byn Viken här i socknen berättade, att han som ung arbetade på Fagervikssågen ovanför sjön Leringen. Stället hör till Holm socken. De hade mycket att såga, så att arbetet på gick dygnet runt, men mitt i natten måste de i alla fall slå igen sågen en timme, för eljest var det något, som gick sönder för dem. Samma lär förhållandet ha varit också i den gamla sågen här i Alderängsån. De ha trott, att de funnits rå (rådande väsen) för sågarna lika väl som för allt annat, och rået skulle ha sin vilstund, det med, och om det inte fick på annat sätt, så gjorde de sågen i olag.

Nordiska museet. Frågelista. S.o.m. sid. 307.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: EU18758


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


TÄTORTSBEBYGGELSE

FÖRENINGSHUS

FÄBOD LADA

Rånjärn

Fat

Skoband