Folkminnen

Uppteckning nummer NM-HHA01206

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Den 19 juli 1908 besökte undertecknad …..

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare:    År: 1908

Socken/stad: Borgsjö 

Den 19 juli 1908 besökte undertecknad källan i fråga. Den ligger mitt emot fäbodstället i Balbo, på nordsluttningen av ett berg. Trots att lång tid förflutit och flera skogsavverknignar där drivits syntes tydligt, att där rått stor trafik fordom. Märken efter stigar kunde skönjas i skogen omkring, och vid själva källan var en liten grön vall. Helt nyligen hade källan blivit utgrävd och stensättningen i densamma uppkastad. Man sökte uppenbarligen efter mynt. Några sådana kunde jag därför icke finna. Vid källan har förr stått tvenne större träkors, på vilka de besökande brukat inrista sina namn. Det ena av dessa fanns liggande vid källan. Detta tog jag därifrån och översände till Nordiska Museet, i vars samlingar det numera finnes. Så vitt jag med lukt och smak kunde utröna, hade vattnet i källan ingen annan märkvärdig egenskap än att det var alldeles kristallklart, iskallt och fullkomligt fritt från bismak. Källan flyter mot norr.

Ur Hammarsedtska arkivet. Pingst m.m. Trefaldighetskällor.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA1206


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


MUR

BYBEBYGGELSE JORDBRUKSBEBYGGELSE

INNERVÄGGAR TAPET

Mjölkflaska

Gjutform

Strykjärn