Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MEU23375_115Titel: I sku ta littä urin tå jänta o fem örä i pängar ……….

Upptecknare: Carl-Herman Tillhagen
Meddelare: Kajsa Sofia Svelander  År: 1936

Socken/stad: Liden 

I sku ta littä urin tå jänta å fem örä i pängar å läggä vi fåttran på e lik: då bli man botä mot å piss ått så. Flaskan sku vära å liten som möjligt; å där sku man jära oförmärt.

Nordiska museet. Frågelista. Nm. 30, bd 5, sidan 661.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: EU23375


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer
BOSTADSINTERIÖR LANTARBETARBOSTAD

ARKEOLOGI ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING

Bord

Pincenéfodral

Linfäste