Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-M2358

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Medel mot ormbett

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: O. Hennström  År: 1917

Socken/stad: Björna  By/kvarter: Hemling

Strax man blivit ormhuggen skall man ta två alpinnar och klämma ut ettret så gör det ingenting.
--------------------
Anm.
Det intressanta i denna uppgift är det, att det just skall vara ALPINNAR. Detta trädslag och ormen ställdes ofta i samband med varandra. Så t.ex. skall det kors som i n:r. 2357 omtalas enligt uppgift, som jag på annan trakt erhållit, göras av alpinnar. Meddelaren här ovan hade sig ej bekant, varför det skall vara pinnar av just al, men andra dugde inte, påstod han. Det är nästan säkert, att denna bestämmelse härleder sig från den gamla folkföreställningen, att Kristi kors var gjort av al. Trädets blodliknande sav skall vara beviset därför. När som alltid, då ormen tillfogar skada, bedömes den av allmogen från biblisk synpunkt d.v.s. såsom sammanhörande med "den gamle ormen, som är djävulen". När man vet detta, är det lätt att förstå, att det är från Kristi korsträd, som botemedlet mot hans skadegörelse skall erhållas. Ormen är likvisst icke uteslutande ett ont väsende i folkföreställningen. Hans mångsidiga användning i folkmedicinen säger oss detta ävensom tron på "tomten" såsom varande ett lyckodjur, och detta är den gamla hederliga folktron - den sanna hedniska.
L. Jn.


Anm. finns under fritexten.Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer
JORDBRUKSBEBYGGELSE BYBEBYGGELSE

KVINNA LANDSBYGDSBEBYGGELSE FJÄRD

Leksaksprojektor

Fat

Stol