Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MEU49130_6Titel: Anders Petter Sundin i Lyngstern, Tuna, ……….

Upptecknare: Nils Olsson
Meddelare:    År: 1956

Socken/stad: Tuna 

Anders Petter Sundin i Lyngstern, Tuna, torde vara så välbekant för alla Folkmusikens Vänner, att han ej skulle behöva omtalas i denna samling men en del karaktärsdrag och egenheter som ej äro allom bekanta, torde dock behöva dragas fram i offentlighetens ljus, för att klargöra vissa förhållanden inom spelmanstraditionenes område.

Att Ante Sundin var oerhört tekniskt kunnig på fiolen, långt mer än vad andra spelmän kunde åstadkomma, det går icke att förneka. Men Ante hade en mani, eller skall vi säga hobby, att hemma i sin spelkammare sitta och spela sina låtar, men jämt och ständigt ändrade han dem, så att till slut visste han knappast inte själv, vilket som var fram och bak på den låt han spelade. Ante Sundin själv och hans barn påstodo även, att alla låtar efter honom, som fanns uppe: i Medelpadshäftet av Sv: Låtar, voro feltecknade de voro icke så som Ante spelade dem, det var bara fuskverk.

En gång på 1930-talet ansatte jag (sagesmannen) - Ante på skarpen om detta förhållande. Tro du, eller vill du påstå, sade jag, att Nils Andersson, Professor Sven Kjellström och Göran Olsson Föllinger voro så odugliga till att teckna låtar, så att de ej kunde teckna dem, så som du spelade.

Vill du verkligen påstå det ?

Ante blev litet lång i synen, så långt hade han ej tänkt sig, men så säger han: Ja, sir du Olsson, det är så, att jag tagit för vana att aldrig spela låtarna lika någon gång, för att inte andra spelmän skall kunna lära sig dem, nog har Andersson och de övriga tecknat låtarna så som jag spelade dem då, det tror jag visst, det, men nu spelar jag dem allt eftersom det faller mig in.

En annan av Ante Sundins egenskaper var, att han aldrig talade om någon levande spelman i trakterna där omkring, bara om de som voro döda för länge sedan, därför uppgav han även att han fått lära sig spela av den på sid. 28 nämnde Lassa-Jonke. Alla personer, och de äro många, som kände Ante från barndomstiden, påstår, att när Antes föräldrar flyttade till Vigge, då fick Ante börja spela tillsammans med "Simas-Nicke", och fick följa honom både på bröllop och lekstugor. - Men "Simas-Nicke" levde, likaså Jonke Granl. i Vigge, som skulle varit bättre än "Nicke" att spela, och det gick ju inte an att Ante talade om dem för upptecknarna, för då hade väl Antes rykte som spelman sackat tillbaka något. På grund av dessa förhållanden har man goda skäl att antaga: Att Ante icke bidragit till spelmanstraditionens upprätthållande på rätt sätt och att mycket som numera är försvunnet på detta område, kunnat bevaras till fromma för alla de, som älskar att få höra våra gamla låtar i oförvanskat skick, om icke Ante, liksom många andra spelmän, varit egenkär. Detta gäller, förståeligt nog, Tuna och Stödeområdet.

Belysande låtar om Tuna spelmän, samt även några av Sundins olika versioner av samma låt, följer i särskild notbilaga.


Nordiska museet. Frågelista. NR 113. Spelmän.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: EU49130


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


FOLKETS HUS INTERIÖR

SPECIALAFFÄR DETALJHANDEL

BOSTADSHUS BIL

Linfäste

Ljusstake

Gehäng