Folkminnen

Uppteckning nummer NM-NHA01408Titel: Sedan skulle jag "över det hela i ladugården ……….

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Kristina Sundberg  År: 1914

Socken/stad: Tynderö  By/kvarter: Skillsåker

Sedan skulle jag "över det hela i ladugården läsa en bön". Om minnes jag inte ordagrant, men det gick ut på, att Gud skulle bevara kreaturen för vargens tand och björnens row och alla trollkvinnor m.m. - ont. Slutligen skulle alla korna få av "fämaten", innan de släpptes ut. Då skulle jag få vara lugn för dem.

Nordiska museet. Hammarstedtska arkivet. I vall.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA1408


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


ÄLV

BERG HÖGA KUSTEN

BOSTADSHUS

Tavla

Mortel

Matta