Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MEU33169_3Titel: En del spelmän voro också fiolbyggare. ……..

Upptecknare: Karl Birger Hansson
Meddelare: Hemmansägare Gullik Arabham Hansson  År: 1946

Socken/stad: Tuna 

En del spelmän voro också fiolbyggare. Än i dag finnes gårdar där hemtillverkad fiol har hedersplatsen på väggen. Jag (sagesmannen) har sett det bl.a. hos gamle allmogespelmannen Nils A. Nilsson i Åsta by.

Sagesmannen Hansson berättar att han sett en ganska god fiol med följande inskription: "Denna fiol är tillverkad i en timmerkoja med en rät och en krokig kniv". Men det hade nog inte gått fort.

Att hålla instrumenten "tokigt" förekom ibland. Fiolen är ju ett tacksamt objekt härtill, och det har alltid funnits upptågsmakare som måste ha luft. Vänsterhänta personer höllo dragspelen upp och ned och på fiolerna lade de om strängarna.


Nordiska museet. Frågelista. NR 113. Spelmän. Alla dessa uppteckningar är svar på frågelistan Nr 113.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: EU33169


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


KYRKA KLOCKSTAPEL KYRKOGÅRD

BOSTADSHUS GARAGE

LANDSBYGDSBEBYGGELSE

Leksak

Vävprov

Sko, par