Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MEU33169_13Titel: De namn på låtar som förekomma här …………….

Upptecknare: Karl Birger Hansson
Meddelare: Hemmansägare Gullik Arabham Hansson  År: 1946

Socken/stad: Tuna 

De namn på låtar som förekomma här äro icke särskilt originella. Man har lapplåten (kvarleva sedan Lapp-Nils gästade Tuna), kvarngubbens polska, Simans-Nickes vals, o.s.v. Att namn häntyda på spelmännens hemtrakter är ju så vanligt att det icke kan ha intresse här. En av Larshöga-Jonkes polskor kallades "grovpolskan", antagligen emedan dess första repris spelades med ständig kontakt med den astämda g-strängen. Stenålderspolskan är en annan polska, bevarad genom samme spelman, i a-dur och egendomligt lagd.

Nordiska museet. Frågelista. NR. 113. Spelmän. Alla dessa uppteckningar är svar på frågelistan Nr 113.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: EU33169


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


FLOTTNING FLOTTARE VATTENDRAG

MUSEUM BOSTADSHUS INTERIÖR MUSEIFÖREMÅL HERRGÅRD

SÅGVERK BRÄDGÅRD INDUSTRIOMRÅDE

Eldgaffel

Gjutform

Hackjärn