Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MHA3005Titel: Då barnen fällt sina tänder ……….

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Karin Hellbom  År: 1912

Socken/stad: Njurunda  By/kvarter: Ängom

Då barnen fällt sina tänder ha de brukat släppa ned dessa i "sprundet" på golvet och säga: "Mus, mus, ge mig en guldtand i stället för en bentand!"

Sprundet var en liten lucka på stugugolvet, genom vilken man sopade ned smutsvattnet, då man skurade. Där man hade en smula blick och sinne för det snygga och sunda, hade man en ränna, som ledde från sprundet, genom stenfoten och ut på backen. Mycket vanligt var, att smutsvattnet helt enkelt leddes under golvet, där under årens lopp väldiga massor smuts hopades och förpestade luften i stugan. Än i dag, ehuru mycket sällan, kan man i en del norrländska stugor få se ovan beskrivna anordning.


Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA3005


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


KYRKA KYRKOSKULPTUR KYRKOINVENTARIE

BÅT RESENÄRER

FÄBOD FÄHUS

Krage

Skinnskrapa

Vävprov