Folkminnen

Uppteckning nummer NM-TEU17946_41



Titel: Sägner och historier om trollskott.

Upptecknare: Carl-Herman Tillhagen
Meddelare: Torpare, slaktare Olof Petter Höglin  År: 1935

Socken/stad: Indal  By/kvarter: Våle, Järkvitsle, Högland

Då Vatteman och Tyll-Agust skulle skjuta trollskott på dalkarlen.

Ha va en söm hette Tyll-Agust, söm tard öm, att-ä va en ratrava söm döm kallä fö Vatteman. Å en dänn sto foltjä ti tjänst mä ti å visä vattnä, å ti hä va-n no gagnlös, män ti lägge springvattnä va-n no int så dum. Å så va-n no litte tröllkunni. Så var-ä en dalakär, han va sint på å int visste hörä han skulle förjöra eller je-n nan mennesbeta. Män så hadde-n Tyll-Agust ti gå ti skrift å larde ti-n, att-en skulle ta et nattvarsbrö, söm prästen ga-n dä mä nattvarsbolä å ta mä sä hem. Å hä jorde-n. Å sään färdas döm ått ti skogs å högg ut bilden tå en kär ti en tal, å sa sått-en nattvarsbrö mitt fö jarte, a så inbilla-n Tyll-Agust, att-en skulle ta bössa å skjutte på en dänn flätjän å säje no ol märesamma han lösa skötta, å då skullä dalakärn få sköttä ti sä, han. Män Agust ble årgär, så mäsamma han lösa sköttä, så sa-n tyst för sä själv att Guss hann skulle vära emilla. Å hä jordä så mytjä, att-ä sköttä ble utan värkan.


Nordiska museet. Frågelista. Folklig läkekonst 3, s. 885-889.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: EU17946


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingen



Upptäck mer


SKOLA YRKESSKOLA



KYRKA LANDSBYGDSBEBYGGELSE

Smörbytta

Pung

Tråg