Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-M2902Titel: "Hugg vin"

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Bondeson Ol. Svensson  År: 1918

Socken/stad: Anundsjö  By/kvarter: Järvberget

Man lägger den ofärdiga handen på en huggstubbe, så att handens insida kommer upp. Den, som skall bota, tar en yxa, hugger på ömse sidor handleden och säger: "Já hugg, å ja hugg! (ett hugg för varje understruket ord) -Ja hugg VING borti LEN å ti VEN". Detta upprepas tre gånger omedelbart efter vartannat. - Då jag var lillpojke, såg jag en gammal gumma göra detta. Hon såg först noga efter, att det ej fanns någon rost på yxan. Så hördes det inte vara bra, om man under förrättningen råkade till att titta på något annat än den ofärdiga handen.
----------------------
Anm.
Jag misstänker, att meddelaren minnes fel på ETT hugg när, ty det strider mot de folkmagiska reglerna att ha en serie på fem st. Antingen skall det vara tre eller en mångfald av tre. Talet sju förekommer någon gång men mycket sällan. Teoretiskt sett KAN fem duga, emedan det är UDDA tal, men riktigt bra är det icke.
L. Jn.


Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Bok/Häfte:VIII_1917. Uppteckningsnr: 2902


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


LANDSBYGDSBEBYGGELSE

ARKEOLOGI GRAVHÖG GRAVANLÄGGNING

FARTYG

Krage

Skål

Kärl