Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-M5092

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Skrock och vidskepelse

Upptecknare:  Uppg. saknas
Meddelare: Fritjof Josephson 

Socken/stad: Torsåker  By/kvarter: Prästmon

Man tror möjligen att vidskepelse och skrock är något, som hör en förgången generation till - farfar och farfarsc fars tid, att trolldom och vad därtill hörer för länge sedan är avskaffad och att vi i varande stund är ett synnerligen högtstående och upplyst folk.
Men vidskepelsen har djupa och starka rötter. Ett träd så gammalt, omhuldat och bevattnat, ett så kärt och dyrt träd rycks ej opp så lätt. Det ligger i vårt folks kynne ett särdrag, en kärlek för mystik och hedendom, som ännu ej släppt sitt tag trots allt arbete från herrar folkupplysare.
Så sent som för ett tiotal år sedan var undertecknad vittne till, hur man i den östjämtska skogsbygden "blåste i vattnet" för "iråkat", och den dag i dag är lär i den ångermanländska ådalen "jorddragning" begagnas som botemedel för engelska sjukan hos barn.
Fältet är emellertid vida, ja, när man börjar ösa ur denna källa på djupet av århundradens traditioner, finner man hart när outtömlig rikedom, och undertecknad gör bara nedan ett försökt att på ett så enkelt, kortfattat och koncentriskt sätt möjligt att uppteckna en del av det föreliggande materialet.


Samma uppt. även under rubrik: V. Magi. d. ) Magiska medel. 6. ) Från källor och andra vattensamlingar.

Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Uppteckningsnr: 5092


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


STADSBEBYGGELSE STADSGATA

BOSTADSINTERIÖR HERRGÅRD

JORDBRUKSBEBYGGELSE

Härvel

Säng

Armband