Folkminnen

Uppteckning nummer NM-NEU29687_20



Titel: Att modstjäla hästar.

Upptecknare: Carl-Herman Tillhagen
Meddelare:  Nordlund  År: 1936

Socken/stad: Torp  By/kvarter: Djupröra

Hade man en halv lök i krubban åt hästen så blir han genast modstulen och slutar att äta.

Nordiska museet. Frågelista. NM. 30. Husdjurens skydd och sjukdomar, bd 5, s 823.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: EU29687


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingen



Upptäck mer


FRIKYRKA

KO LADUGÅRD

LANDSBYGDSBEBYGGELSE ÄLV

Gardin

Fälltäcke

Skolplansch