Folkminnen

Uppteckning nummer NM-SEU858_1Titel: Troll-Björk var känd som en äkta trollkarl. …………

Upptecknare: Louise Hagberg
Meddelare: Järnvägstjänsteman V. Elmgren 

Socken/stad: Torp  By/kvarter: Luleå

Troll-Björk var känd som en äkta trollkarl. Han brukade vistas i Medelpad på olika ställen. Vid ett tillfälle var han hos min farfar i Torp. På den tiden reste västgötar omkring med hästlass och bodde på bondgårdarna. Så var det en gång nu, som endera hade förbjudna varor eller var det så att de skulle pantas. Endera var lasset baslagtaget eller skulle det pantas för skuld. Länsmannen kom för att ta lasset, hade skickat bud på Troll-Björk. Nu var det så, att logen var med två våningar, och en bäck rann tvärt genom gården. Så körde västgöten in i den där logen, och länsman var med och även Troll-Björk. Men länsman tyckte, att lasset kröp in i hästen så att han höll i "knapparna" på det så att det inte skulle försvinna, men till slut så voro även de handtagen (knapparna) försvunna, så länsmannen kunde ingenting göra.

Nordiska museet. Frågelista. S.o.M. sid. 521.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: EU858


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


SPECIALAFFÄR

BYGGNADByxa

Akvarell

Skolplansch