Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-M5131Titel: En gubbe med en spådomsande

Upptecknare: Idoff Gidlöf
Meddelare:    År: 1924

Socken/stad: Gideå  By/kvarter: Västergidsjö

(En verklighetstilldragelse).

I Sunnansjö by Gideå socken, hände en tilldragelse för omkring 55 år sedan. Där bodde en gammal gubbe som var känd genom sina många trolldomskonster. Bland annat hade han lejd sig en piga, men på grund av de många ryckten som gubben hade, vägrade hon att ta plats hos honom. Men i stället tog hon plats i närmaste granngård. Så en dag skulle hon bära igen sin städsel, vilket hon också gjorde, emellertid när flickan kom dit mötte hon gubben i förstugudörren, denne steg då ett steg på sidan, och flickan gick in men förmodligen förstod gubben vilket ärende hon hade, han blev arg och spottade till litet vilket hade den egenskapen att flickan föll framstupa och blev så sjuk efter detta att hon måste ha hjälp hem, så blev hon gillad av en granne att taga ut blod av vänstra handens lillfinger och förtära den. Detta hade den egenskapen att hon blev frisk på en kort tid.
Så hände det en annan gång att samma gubbe skulle gå över en åkerteg, den åkertegen tillhörde en broder åt flickan som skulle tjäna hos honom, som han kanhända även hotade, så spottade han lite förargligt och mumlade några besvärjelser, vilket hade den inverkan att intet strå växte för det året av den säd som sådes. Ävenså förgjorde han kreatur, så att dem till och med kunde äta av bark och vedskräp från marken, vilket hade den egenskapen att de ej kunde mjölka något därutav, så de måste anlita en klok gubbe för att få sina kreatur botade.
Och mest utsatt för gubben var brodern till flickan, han kunde ej gärna spela flickan flera spratt men broderns kreatur de fingo vara föremål för hans trolldomskonster, bland annat förgjorde han ett lamm som dog på fläcken. Så det var många som fick lida för gubbens onda bedrifter. Historien om denna gubbens många trolldomskonster är en sann verklighet och berättad av trovärdiga personer. Gubbens namn var för övrigt Per Jonsson.

Låt mitt namn ej nämnas.


Sändes härmed en liten skilldring av gammalt prat från flydda dagar, som ni kan insätta i eder tidning, om ni så behagar.

Samma uppt. även under rubrik: II. Näringarna. A. Jordbruket. e. ) Åkerns förstörande genom trolldom. medel därtill och däremot. Näringarna. B. Boskapsskötseln. g. ) "Förgöring" av kreatur. 1. ) Medel därtill, sägner och berättelser därom.

Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Uppteckningsnr: 5131


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


STADSGATA

BRO STADSBEBYGGELSE BÅT

BOSTADSHUS

Vävprov

Sockerskål

Tumvante