Böcker

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

Här får du information om böcker utgivna av Murbergets förlag

   

Stenålderns stationer. Arkeologi i Botniabanans spår.

För 5000 år sedan levde den yngre stenålderns människor vid Bottenhavet. Fyra platser norr och söder om Örnsköldsvik har grävts ut i sträckningen för den nya järnvägen, Botniabanan. Boken innehåller ett antal betraktelser som bygger på resultaten av utgrävningarna. Boken är utgiven i samarbete med Riksantikvarieämbetet

Inbunden. 325 sidor. Pris: 280 kr

 

Bild på boken Stenålderns stationer

Britta Kajsa Karlsdotter
- mönsterskaparen från Anundsjö

Det här är historien om en kvinna som med små tillgångar utvecklade ett eget konstnärligt uttryckssätt. Det är också en berättelse om kvinnors livsvillkor i de ångermanändska skogsbyarna under andra hälften av 1800-talet.

Häftad. 59 sidor. Pris: 95 kr

  Bild på boken Britta Kajsa Karlsdotter

Om slöjd. Som vill.

Följ med på en resa till smedjor, verkstäder och ateljéer runt om i Västernorrland. I Tidsspår 2006 möter du människor som brinner för att med sina händer skapa och forma - vare sig det gäller att dreja en kruka, väva en duk eller tälja en kniv! Text: Mats Wigardt , skribent och frilansjournalist. Foto: Björn Grankvist, fotograf vid Murberget.

Inbunden. 152 sidor. Utgiven 2006. Pris 295 kr 

 

Bild på boken Om slöjd. Som vill.

Glimtar av en guldålder. Arkitektur och bebyggelse i Västernorrland 1945-1965.

Efterkrigstiden har lämnat många spår i Västernorrland i form av bostadshus, kyrkor, skolor, offentliga byggnader och kontorslokaler. I denna fotobok visas tidstypiska exempel på såväl god vardagsarkitektur som mästerverk Text: Peter Sundborg, byggnadsantikvarie vid Sundsvalls museum. Foto: Ilona Linder, frilansfotograf och Björn Grankvist, fotograf vid Murberget.

Häftad. 112 sidor. Utgiven 2005. Pris 150 kr 

  Bild på boken Glimtar av en guldålder

STORA ÅDALEN. Kulturmiljön och dess glömda förflutna

Vid Ångermanälvens strand, några mil uppströms Kramfors ligger lämningarna efter Styresholm - Sveriges nordligaste medeltida borg. Men varför byggdes under 1300-talet en militärbefästning just här och i vilket sammanhang kom den till? I boken presenteras resultaten från de arkeologiska, historiska, kulturgeografiska och andra undersökningar som genomförts inom Styresholmsprojektet.

Inbunden. 688 sidor. Utgiven 2005. Pris 495 kr.

 

  Stora Ådalen

Västernorrland - Sameland. Om samisk närvaro i Ångermanland och Medelpad

Tidsspår 2004 visar på den ständiga samiska närvaron genom tiderna, hur spåren kan fångas upp via arkivstudier, fältinventeringar och intervjuer. Tidsspår ges ut i samarbete med Ångermanlands och Medelpads hembygdsförbund, denna gången med Noerhte Naestie, Västernorrlands Sameföreing i redaktionskommittén.

Inbunden. 238 sidor. Utgiven 2004. Pris 180 kr 

 

  Bild på boken Västernorrland Sameland

Krusbär på boutelljer
- samt 211 andra råd och recept ur familjen Sehlstedts hushållbok

Denna samling recept från 1800-talets Härnösand har tillhört den levnadsglade skalden Elias Sehlstedts mor och syster. Här finns recept på mat och dryck, massor av goda kakor, beskrivningar till festbordets damastdukar, hur man bättrar på färgen på fracken samt botar de krämpor som en utsvävande livsföring kan föra med sig. Ett 40-tal av recepten har bearbetats och moderniserats.

Inbunden. 168 sidor. Utgiven 2001. Pris 220 kr 

  Bild på boken Krusbär på boutelljer

Ratatosk - ekorrens berättelse

Ekorren Ratatosk bor i det stora världsträdet Yggdrasil. På uppdrag av örnen beger han sig ut på en resa till järnåldern och ett äventyr med varg och rövare, jättar, troll och gengångare. En läsebok om järnåldern, riktad till elever i åk 3 och 4. Vuxna och äldre barn har minst lika stor behållning av boken. Text. Peter Degerman.

Inbunden. 56 sidor. Utgiven 1999. Pris 72 kr

  Bild på boken Ratatosk

Tidsspår 1999

Hembygdsbok för Ångermanland och Medelpad. Ett urval av händelser, reflektioner och forskningsresultat ur Ångermanlands och Medelpads historia.

Inbunden. 152 sidor. Utgiven 1999. Pris 120 kr

 

 

  Bild på boken Tidsspår 1999

Tidsspår 1996

Hembygdsbok för Ångermanland och Medelpad. Ur innehållet: Två av artiklarna handlar om Kanadaemigrationen. De flesta utvandrarna var just från Västernorrland och södra Västerbotten. För medeltiden är intresset stort och sju av artiklarna anknyter till just denna tid.

Inbunden. 160 sidor. Utgiven 1996. Pris 80 kr

 

 

  Tidsspår 1996

I älvbåtarnas kölvatten
- ur Ådalens kulturhistoria

Bo G Hall har gjort en väldokumenterad skildring av passagerarbåtsepoken på Ångermanälven från 1800-talets mitt fram till andra världskriget. Om hjulångarna, den legendariska "Strömkarlen" och människor kring båtarna. Skeppskatalog med grundfakta och bilder av mer än 100 fartyg som trafikerat Ådalen.

Inbunden. 287 sidor. Utgiven 1995. Pris: 236 kr 

 

  Bild på boken I ångbåtarnas kölvatten

Blåsorkestrar i nedre Ådalen

I nästan alla av sågverkssamhällena i nedre Ådalen har det funnits horn- och blåsorkestrar. Idag är de borta. Eric Eliasson berättar minnen om människorna och händelserna.

Inbunden. 77 sidor. Utgiven 1992. Pris 95 kr

 

  Bild på boken Blåsorkestrar i nedre Ådalen

Jultradition i Ångermanland

Måna Nilsson berättar om för oss i dag ovanliga julseder som skådebord, halm på golvet, "julföla", julpiskning, "ta jultuppa" och staffanssångare. Se hur seder förändras och nya uppstår som jultomte, julklappar och julhandel.

118 sidor. Utgiven 1991. Pris 65 kr häftad, 102 kr inbunden

 

  Bild på boken Jultradition i Ångermanland

K.P. Leffler - I folkmusikbevarandets tjänst

K.P Leffler var eldsjäl, tidningsskribent och en av 1900-talets stora folkmusikkämpar. Margareta Jersild, 1:e arkivarie vid Svenskt visarkiv, har här tecknat hans levnadsöde. Hon belyser hans olika verksamhetsgrenar inom folkmusiken och ger biografiska data om de traditionsbärare som bidrog till hans samlingar.

Inbunden. 252 sidor. Utgiven 1994. Pris 212 kr

 

  Bild på boken KP Leffler - i folkmusikbevarandets tjänst

K.P. Lefflers folkmusiksamling del I

K.P. Leffler (1863-1922) är numera en inom svensk folkmusik nästan bortglömd pionjär och hans stora folkmusiksamling har länge varit en arkivgömma på länsmuseet i Härnösand. Denna utgåva innehåller Lefflers egenhändigt renskrivna uppteckningar från 1910-talet i faksimil, publicerade i samarbete med Svenskt visarkiv.

Inbunden. 295 sidor. Utgiven 1987. Pris 212 kr

 

  Bild på boken KP Lefflers folkmusiksamling del I

K.P. Lefflers folkmusiksamling del II

Denna andra del av K.P. Lefflers folkmusiksamling innehåller Lefflers primäranteckningar och kommentarer i faksimil samt 375 melodier i spelförslag tolkade av Gösta Johansson. Boken är publicerad i samarbete med Svenskt visarkiv.

Inbunden. 362 sidor. Utgiven 1991. Pris 212 kr

  Bild på boken KP Lefflers folkmusiksamling del II
pil-upp Upp