Småskrifter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

Här får du information om museets småskrifter. Flera av dem går att ladda ner som pdf-filer.


Bollstabruk och Ytterlännäs riksintressen

Bollstabruk med sin bruksmiljö och Ytterlännäs med sin medeltidskyrka klassas som riksintressen. I skriften av Lars-Göran Spång och Björn Grankvist finns mycket att läsa om områdets historia.

Pdf Hämta som pdf (2,48 MB nytt fönster)
Pdf
Hämta loggboken som pdf (3,98 MB nytt fönster)

Härnösand - Den lilla staden med stor historia

Härnösand - Den lilla staden med stor historia

Härnösand har som Stifts- och residensstad en rik historia. Stadens äldre kvarter är desutom en av Sveriges riksintressanta kulturmiljöer. Lars-Göran Spång har sammanfattat Härnösand som riksintresse i en ny skrift.

Pdf Hämta som pdf (2,48 MB nytt fönster)
Pdf Hämta loggboken som pdf (4 MB nytt fönster)

Härnösand - Den lilla staden med stor historia

Norra Alnö - ett riksintresse

På norra Alnön har Riksantikvarieämbetet ringat in en riksintressant kulturmiljö, en benämning som ifrågasatts de senaste åren. Lars-Göran Spång har bsökt Alnön för att höra öns historia från Alnöborna själva.

Pdf Hämta som pdf (2,29 MB nytt fönster)
Pdf 
Hämta loggbok som pdf (2,5 MB nytt fönster)

Kulturarv i utveckling

Kulturarv i utveckling

Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland.
2012 - 2015.
Detta är länsstyrelsens, landstingets och länsmuseets i Västernorrlands gemensamma syn på arbetet med kulturarv och kulturmiljö i länet. Ambitionen är att programmet ska inspirera och kunna fungera som ett arbetsverktyg för alla som vill bevara, använda och utveckla länets kulturarv.

Pdf Hämta som pdf (11 MB nytt fönster)

Kulturarv i utveckling

Klingstatjärn - levande forntid

Området kring Klingstatjärn i Medelpad har definierats som riksintressant. Vad kan lämningar från forntiden betyda för människor som lever med dem här och nu? Det har arkeologen Lars-Göran Spång tagit reda på.
39 sidor. 50 kr

Pdf Klingstatjärn - levande forntid (pdf 2 MB, nytt fönster)

Bygden runt Klingstatjärn

Skog och historia

I projektetet Skog och historia utbildas personal för att i fält söka upp och registrera kulturhistoriska lämningar efter människors aktiviteter, liv och leverne från en gången tid. Denna skrift är ett resultat av arbetet i vårt län och den visar på några olika lämningar som ofta återfinns i skogsmark.
34 sidor. Gratis.

Pdf Skog och historia (pdf 885 kB, nytt fönster)

Skog och historia

Det röda bärnstenssmycket

Novell av Bo R Holmberg. En berättelse om några ungdomar idag och förr i tiden - om Bjästamon och om stenåldern. Det röda bärnstensmycket är framtagen inom förmedlingsprojektet "Arkeologi på Bjästamon" och speciellt tillägnad alla elever och lärare som var med.

32 sidor. Gratis för skolor.

Det röda bärnstenssmycket

Bjästamon

En informationsskrift om den arkeologiska utgrävningen av stenåldersbosättningen på Bjästamon.
36 sidor. Pris 5 kr

Pdf Bjästamon (pdf 1,05 MB, nytt fönster)

Bjästamon

Nolby - Tankar om ett riksintresse

En informationsskrift om riksintresset Nolby i Njurunda, Medelpad som hotas av E4 syds nya dragning. Lars-Göran Spång guidar genom området, från tiden vid Kristi födelse fram till våra dagar.
46 sidor. Pris 5 kr 

Pdf Nolby - Tankar om ett riksintresse (pdf 1,41 MB)
Pdf Loggbok  Nolby riksintresse (pdf 3,8 MB)

Nolby

Friluftsmuseet Murberget

En liten skrift om friluftsmuseets hus och historia.
36 sidor. Pris 5 kr 

Pdf Friluftsmuseet Murberget  (pdf 1,08 MB, nytt fönster)

Friluftsmuseet Murberget

Ulvö gamla kapell

Kapellet byggdes 1622 av fiskare från Gävle. Invändigt har det målningar på väggar och tak signerade Roland Johansson Öberg 1719.
36 sidor. Pris 5 kr 

Pdf Ulvö gamla kapell (pdf, 554 kB, nytt fönster)

Ulvö gamla kapell


Ewe-stugan

De arbetslösas hem, eller luffarhotellet, byggdes 1931 på privat initiativ för att erbjuda vandrare gratis logi.
32 sidor. Pris 5 kr

Pdf Ewe-stugan (pdf 1,21 MB nytt fönster)

Ewe-stugan


Gammelgården i Myckelgensjö

I Myckelgensjö by i norra Ångermanland ligger en av landets bäst bevarade bondgårdar på ursprunglig plats. Den består av drygt 20 byggnader som alla har sin funktion: Mangårdsbyggnad, förmånsstuga, fähus, linhus, kolhus, kornbastu och saltpeterlada.
32 sidor. Pris 5 kr

Pdf Gammelgården i Myckelgensjö  (pdf 6 MB nytt fönster)

 

Bild på skriften Gammelgården