Att ta hand om en samling av föremål

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

Här kan du läsa mer om hur det går till när Murberget tar in nya föremål till samlingarna.

När det kommer en förfrågan om ett föremål som ska komma till museet, diarieförs förfrågan som sedan diskuteras på insamlingsmötet (består av olika antikvarier). OBS vi tar inte emot ett föremål då utan bara en förfrågan.

Förfrågan förbereds genom att informationen om föremålet samlas av föremålsantikvarien. Det är viktigt att det finns uppgifter om varifrån det kommer, vem har haft det, vem som tillverkat det osv. Det är viktigt att samla historien kring föremålet, hur det användes och om det finns några berättelser om det. Finns det bilder på föremålet eller på människor som har haft det? Det är också viktigt varför man vill lämna det till museet? Varför tycker man att det är värt att bevara? Det är också viktigt att föremålet har anknytning till länet eftersom länsmuseet berättar historien från länet.

När insamlingsgruppen bereder frågan är det ledningsgruppen som beslutar till slut.

Om vi tar emot ett föremål kontaktar vi ägaren och föremålet kommer till museet. Det tas emot först i mottagningsmagasinet där nästan alla föremål frysas några dagar för att bli säkert att inga insekter eller annan ohyra kommer med till magasinen och andra föremål.

Efter det bör konservator ta hand om föremålet och sedan registrerar man det.

Registrering är en omfattande procedur. Här ingår att föremålet skrivs in i huvudliggare där information vad det är och varifrån kommer samt namn på personer som är relaterade till föremålet antecknas. Föremålet får också ett inventarienummer som skrivs även på föremålet och på en liten lapp som hänger på föremålet. Denna lapp är väldigt viktig eftersom den innehåller information om föremålets inventeringsnummer, placering och ibland namn på det. Lappen ger möjlighet att enkelt få uppgifter om föremålet utan att röra det.

När allt detta är gjort skriver man in informationen om föremålet i museets databas. Det är viktigt att all information samlas där. Det handlar om information från huvudliggaren men även den som vi har fått från människor som har haft föremålet. Alla historier, personer, platser och dess relationer till varandra och föremålet beskrivs och det är viktigt att även lägga till all annan information som man upptäcker vid registreringen av föremålet. Det kan vara olika informationer om tillverkare av föremålet som stora företag. Det finns en möjlighet att samla information om personer och företag i denna databas vilket ger möjlighet att hitta nya kopplingar föremål emellan.

Viss information om människor relaterade till föremålet kan hållas hemligt om givarna önskar sig så.

Föremålet ska fotas och alla dessa fotografier samt andra man har fått från givarna läggs i databasen.

Efter all den registreringen ställs föremålet i magasinet och information om placeringen hamnar i databasen. Det är viktigt att vi kan hitta föremålet fort ifall detta behövs.

När allt det är inskrivet och gjort skickas ett tackbrev till givaren och ärendet avslutas genom arkivering.

 

Katarzyna Forsberg

Antikvarie
Telefon 0611-886 35
Mejl katarzyna.forsberg@murberget.se