Europeana Inside

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

Europeana Inside är ett projekt som stödjer den digitala agendan för Europa. Det sker genom att göra innehållet i kulturportalen Europeana mer tillgängligt. I portalen finns digitaliserade källor från olika europeiska kulturinstitutioner.

De huvudsakliga målen för Europeana Inside är:

  • Att öppna en betydande mängd nytt digitalt kulturellt innehåll från europeiska kulturinstitutioner för leverans till Europeana.
  • Att avsevärt förenkla processen att bidra med innehåll till Europeana för kulturinstitutioner och (aggregatorer) sammanställare av alla storlekar och typer i hela Europa.
  • Att hjälpa kulturinstitutioner och sammanställare undanröja hinder för deltagande i Europeana delvis automatisera arbetsflödet genom vilken innehåll görs tillgängligt, och skapa verktyg för hantering av tillgång och licensiering.
  • Att bygga vidare på ramen för standarder och protokoll som fastställts genom tidigare Europeana-projekt. Det sker genom att se till att nuvarande och kommande generationer av samlingar och datalagringssystem är "Europeana-klara".
  • För att stödja förbättring av metadata i system hos innehållsleverantören (och därmed leverera värde till deltagande organisationer och deras användare). Vilket sker genom att skapa en kanal för förbättring av data som åter tas in från Europeana som central knutpunkt och ingång till lokala system.


Europeana Inside kommer att bidra med mer än 960 000 poster från 15 kulturinstitutioner och 5 nationella och tematiska samlingar i EU till Europeana. Det kommer också att öppna möjligheter för mer än 7 000 andra kulturella institutioner (det antal institutioner som använder programvara från de deltagande tekniska parterna). Då kan dessa institutioner innehåll till Europeana snabbt och enkelt i framtiden, så att en potentiell bidrag på mer än 30 miljoner nya poster.

Bengt Wittgren

Avdelningschef
Telefon 0611-886 88
Mejl bengt.wittgren@murberget.se

 

 

blog comments powered by Disqus
 

Europeana inside, identifikationsbild