Avslutade projekt

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

Här får du information om några av de projekt som Murberget har varit engagerade i.

Hur låter en museibyggnad?

Gamla skolhus, samevisten, torp och gårdar ska kunna levandegöras med hjälp av ljud som är specifika för miljön.  Projektet genomförs i samarbete med Jamtli och Västerbottens museum.

Pil Läs mer om Hur låter en museibyggnad?

Hus med historia

I projektet som samordnas av Sveriges Hembygdsförbund, satsar regeringen totalt 30 miljoner kronor på vården av Sveriges hembygdsgårdar.

Pil Läs mer om Hus med historia

Kommer du ihåg del 2 - Kultur för äldre

Ett minnesstimuleringsprojekt i samverkan med hembygdsföreningar och kommunala museer i länet.

Pil Läs mer om Kommer du ihåg

KulturBygge

Ett EU-finansierat projekt som Murberget deltar i tillsammans med Satakunta museum i Björneborg och Sundsvalls museum.

Pil Läs mer om KulturBygge

Museer och minnen

Projektet Museer och Minnen syftar till att under två år utarbeta en verksamhetsmodell för minnestimulering i samverkan mellan museer och kommuner. 

Pil Läs mer om Museer och minnen

KulturBro

KulturBro har varit ett samarbetsprojekt mellan Satakunta Museum, Pori i Finland och Murberget, Länsmuseet Västernorrland, med syfte att lyfta fram Sveriges och Finlands långa gemensamma historia.

Pil Läs mer om KulturBro

EuropeanaLocal

Ett gemensamt, flerspråkigt projekt med syfte att tillgängliggöra Europas digitaliserade kulturarv.

Pil Läs mer om EuropeanaLocal

INEXTEX

Projektets syfte har varit att utveckla nya inlärningsmetoder för att ta tillvara lokala och internationella textilarv och göra moderna produkter. Förutom Murberget har länsmuseer och landsting i Somogy, Ungern och Cuic, Rumänien samt Muhu Muuseum, Estland deltagit i projektet.

Pil Läs mer om projektet INEXTEX

KMM-projektet

KMM står för "Knowledge Management in Museums". KMM-programmet inriktade sig på kunskapshantering och lärandemiljöer inom museer. KMM-programmet var ett samarbetsprojekt mellan Murberget, Luleå tekniska universitet, Norrbottens museum, Västerbottens museum, Stockholms länsmuseum, Länsmuseet på Gotland, Länsmuseet Halmstad, Västergötlands länsmuseum och META - Kunskap om kunskap. 

Pil Läs mer om projektet KMM

Kustnära fiske i Mauretanien och Västernorrland

Murberget och Stiftelsen Mannaminne i Häggvik har samarbetat med Musée de Medicine Traditionelle i Nouakchott, Mauretanien, inom ramverket för afrikansk-svenska museinätverket (Samp). Målet för detta samarbete har varit ökad kunskap och förståelse för det mångkulturella samhället i allmänhet och den arabiska kulturen i synnerhet, samt inspiration och förnyelse av respektive museers koncept. 

Pil Läs mer om projektet Kustnära fiske i Mauretanien och Västernorrland

Mobil musikdialog

Samtal om viktiga och aktuella frågor med hjälp av musik. Mobil musikdialog var ett skolprojekt tillsammans med Weberkvartetten, som under flera år var Murbergets Quartet in Residence.

Pil Läs mer om projektet Mobil musikdialog

 

 


 

Europeana local Logotype

Livslångt lärande Logotype