Kulturarv i utveckling – Kulturarv för utveckling

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

Hur ska vi få kulturarvet i Västernorrland att bli ännu mer tillgängligt, attraktivt och inkluderande? Hur kan vi verka för att kulturarvet blir en ännu bättre utgångspunkt och resurs för tillväxt och utveckling i länet?

Projektet Kulturarv i utveckling syftar till att skapa förutsättningar för ett demokratiskt, tillgängligt och attraktivt kulturarv samt bidra till att kulturarv fungerar som en resurs för besöksnäring, företagande och entreprenörskap i Västernorrland. Projektet ska fungera som en motor och stötta samt initiera aktiviteter som med utgångspunkt i kulturarv utvecklar näringsliv, besöksnäring, mångfaldsperspektiv och ett inkluderande arbetssätt.

Arbetet utgår från Västernorrlands kulturplan 2012-2014, länets strategiska kulturarvsprogram Kulturarv i utveckling samt den överenskommelse som sedan 2013 finns mellan landstinget, länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet.

Målen är att:

- Fler kulturmiljöer utvecklas till besöksplatser och befintliga besöksmål utvecklas.

- Fler utbildningar för att öka innovation, entreprenörskap och nyföretagande inom kulturarvssektorn startas.

- Fler ges möjlighet att bidra med berättelser och perspektiv på historien.

- Synliggöra och motverka diskriminering i sätten att använda kultuarv.

- Öka delaktigheten från de som traditionellt inte varit inkluderade i kulturarvsarbete.

- Kulturarv nyttjas i satsningar på kreativa och kulturella näringar för utveckling av nya produkter och tjänster.

- Kulturarv och kulturmiljö används i satsningar på regional matkultur för utveckling av nya produkter och tjänster.

Tidplan, målgrupp och organisation

Projektet pågår mellan april 2014 till och med mars 2016.

Projektets målgrupp består av kultur- och kulturarvsaktörer i länet samt folkbildning, näringsliv och civilsamhälle.

Landstinget Västernorrland, Murberget Länsmuseet Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland driver projektet med länsstyrelsen som projektägare. Styrgruppen består av Nina Loberg, Länsstyrelsen Västernorrland, Märta Molin, Landstinget Västernorrland och Lillian Rathje, Murberget Länsmuseet Västernorrland.

För mer information kontakta:

projektledare Anna Molin, telefon 0611-34 93 33,

mobil 070-339 59 64

projektmedarbetare Katja Östman, telefon 0611-34 91 49,

mobil 072-208 18 49

 

blog comments powered by Disqus
 

 

Framsida Kulturarv i utveckling