Folkminnen

Uppteckning nummer NM-NNM1205Titel: 187. Flickan förstod ej sitt bästa.

Upptecknare:  
Meddelare:   

Socken/stad: Torp 

"Flakamo-Karin" bodde i början av förra århundradet i en gård i närheten av en plats där firman Larsson & Borgman har sitt affärshus. När denna Karin kärnade smör, brukade hon först gå utom dörren och med en slev ösa tre gånger i luften och med handrörelser låtsas tömma i kärnan, detta för att få grädde jämväl från främmande håll. Vid ett tillfälle då Karin "getade" vid sitt fäbodställe på Långmarken och hade unga Sigrid Kjellström med sig som biträde, skulle det kärnas smör även där, Sigrid fick befallning att kärna, men skulle först gå ut med kärnan och ösa luft tre gånger med sleven. Sigrid kunde emellertid ej förmås att utföra dessa manövrer. Karin ville dock Sigrid det allra bästa, ty avsikten var att lära henne denna välsignelsebringande konst.

Torps Hembygdsförenings Folkminnesuppteckningar, nr. 95-205, gjorda i början av 1930-talet.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1205


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


Vy

BOSTADSHUS

MAGASIN HAMNMAGASIN KANAL

Bordställ

Teckning

Skolplansch