Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-N993b

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Vid sådden.

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Hemmansägare Jonas Petter Bäckman  År: 1917

Socken/stad: Vilhelmina  By/kvarter: Klimpen

Det var en nybyggare i Saxnäs, som hette Erik Ersson. (Upptecknaren minnes honom mycket väl). Han var dalkarl född. Han talade om, att det i hans hembygd i Dalarne var det bruket, att kvinnorna skulle så. Då de gjorde detta, skulle de vara alldeles vitkläddda, och så skulle de under arbetet ha fulla munnen med korn. det var också något de skulle säga för sig själva, då de började så. Vad det var visste han ej säkert, men hade trodde, att de trodde, att de bad någon sorts bön till Gud om god årsväxt. Ceremonin i sin helhet var i alla händelser till för att man skulle få en ymnig skörd.

Anm.
Jämför med uppgiften n:r 979. Så vitt jag kan erinra mig, har jag inte på någon annan trakt i Norrland påträffat detta bruk. Uppgiften n:r ger måhända förklaringen härtill. Nybyggare söderifrån ha fört bruket med sig hit upp direkt, och därför förekommer det icke i mellanliggande, äldre bygder. Förmodligen har det tillgått så.

L.Jn.


Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Bok/Häfte:V_1916-1917. Uppteckningsnr: 993


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer
BARN

KYRKA FAMILJ DOP

Linfäste

Handske, par

Tavla