Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-M268a

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Brokasa

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Levi Johansson  År: 1916

Socken/stad: Vibyggerå  By/kvarter: Skule

För endast 25 à 30 år tillbaka i tiden fanns det enligt allas samstämmiga uppgift två stora "brokaser" vid varenda förstugubro i dessa trakter. "Brokasa" var helt enkelt en kompost, som lades i vinklarna mellan stugubron och stuguväggen eller stenfoten. Då man gjorde sig för, murade man ett yttre vall av grästorv och fyllde innanför med jord och sopor. Hit slog man omsorgsfullt allt slaskvatten och till grisföda odugliga köksavfall, samt först och sist varenda skvätt urin. I sommarvärmen spred en dylik kompost naturligen en vedervärdig stank som trängde in i rummen så fort man öppnade dörren, och den var naturligen den mest idealiska avelsanstalt för flugor. Rent ohyggligt blev det om den ovannämnda torvinvallningen saknades så att allt det våta rann utefter backen. I tätt byggda byar- såsom t.ex. Edånger- säges det sommartiden hava varit en stank, som åtminstone för ovana personer var rent outhärdlig.
"Brokasa" höll man sig med av tvenne anledningar, dels för gödsels skull och dels av bekvämlighetsskäl.
"Brokasa" är visst icke en saga blott. Den förekommer ännu på åtskilliga ställen. Jag har observerat den vid åtminstone ett tiotal gårdar här i Vibyggerå. I allmänhet ha de varit snyggt och ordentligt lagda och underhållna torvinvallning med porös jordfyllnad och ett lager av friska grankvistar över. Därjämte ha de flesta varit förlagda till de mera avsides liggande sommarstugorna. Men jag har också sett ett par vid själva storbyggningen och i ett så snuskigt skick och spridande en sådan stank, att det trotsar all beskrivning. Själv skulle jag oändligt hellre fördraga en riktig dyngkas vid min trappa.
Det ovan sagda får på inga villkor fattas som ett dåligt betyg åt Vibbygeråborna i gemen. I de allra flesta gårdarna råder tvärtom en mönstergill ordning, renhet och snygghet så väl utom som inomhus.


Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Bok/Häfte:II_1916. Uppteckningsnr: 268


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


LANDSBYGDSBEBYGGELSE TÄTORTSBEBYGGELSE

SJÖBOD

GRAVHÖG ARKEOLOGI ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING

Bägare

Spjutspets

Linne