Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-S1435

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Inmurad levande.

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Fiskare Olof Axel Söderberg  År: 1915

Socken/stad: Nätra  By/kvarter: Ulvöhamn

På Nässjömon i Nätra sn. Är ett stort stenkummel. Om detta går följande sägen. Jag hörde den, då jag gick i skräddarlära i Nätra.

Långt tillbaka i tiden fanns i Nässjö en bonde, som var så rik, att han hade silverskor på hästen. Han kallas "Kam i Nässjö." En julmorgon körde han bort ena silverskon undan hästen. Han trodde, att detta skett på prästens plogskifte, som var mycket dåligt vägat. Då blev han så förgrymmad, att han stack ned prästen med en kniv, där han stod framför altaret. Till straff för detta blev han ställd där på Nässjömon och de murade om honom med sten, så att bara huvudet var uppe. Där fick han stå, tills han svalt ihjäl. För att göra plågan ännu värre lade man allehanda goda maträtter på stenröset framför honom. Dessa fick han se och lukta på men inte smaka. Då han var död stenades han över riktigt. Än i dag bär folk fasa för att gå förbi det där stenröset och ingen har vågat sig på att riva sönder detta kummel, vilket eljest varit mycket begivna på i fråga om kummel.
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


FRIKYRKAÄLV

Potatiskvarn

Fat

Bindmössa