Folkminnen

Uppteckning nummer NM-R121

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Den frågvisa gumman blir näpst

Upptecknare: Jonas Hjalmar Höglundh
Meddelare: Jonas Hjalmar Höglundh  År: 1939

Socken/stad: Attmar 

En för sin frågvishet känd gumma i Attmar blev en gång näpst för denna sin ovana. Saken var den, att hon en dag vindade vatten ur sitt intill vägen liggande brunn, då ett par karlar kommo körande en häst, förspänd en höskrinda. Vid gumman åsyn sade den ene av karlarna att han skulle föra ordet, såvida hon gjorde frågor. När karlarna kommit i gummans närhet, sade hon: "Go da, gott folk." Go da, go da,. Ni har vare å köpt hö? Jaa. Va ha ni köpt dä? Jaa. Varifrån ä ni? Jaa. Du är tokig, du kar. Jaa." Då teg käringen. Så den gången fick hon ingenting veta.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: 121


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


HÄRBRE MUSEIVERKSAMHET

FRIKYRKA YTTERDÖRRLakan

Lie

Vävprov