Folkminnen

Uppteckning nummer NM-T164

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: En i Attmar boende trollkarl ……….

Upptecknare: Jonas Hjalmar Höglundh
Meddelare: Jonas Hjalmar Höglundh 

Socken/stad: Attmar 

En i Attmar boende trollkarl kom en gång i något ärende till kyrkoherden, som tog honom i förhör på grund av hans trolleriverksamhet vilket prästen hört på omvägar. Mannen erkände oförbehållsamhet det som lades honom till last, samtidigt som han försvarade sig efter bästa förmåga, huru med dåligt resultat. Och när prästen bannat och förmanat mannen tillräckligt samt framhållit för honom det syndiga i hans förehavande bedyrade han med skärpa i rösten och med stora gester, att han ej trodde på trolleri av något slag. Det var ren inbillnng i samband med vidskepelse och därmed bästa. Efter prästen allt annat än milda utfall reste karlen maklikt, harklade sig och sade sävligt: - Ja vill ent disketere saken mä körkherrn, för ja har inge bokvett å kan inte krångle ten dä ätter behag. Men om körkherrn vill följa mä mej ut på gåln, ska ja vise e litta konst, å sänn återstår dä för körkherrn att bortförklare saken eller inte. Prästen godtog emellertid förslaget, och sedan mannen på sin begäran fått ett opåsnörjad trådrulle, följde prästen med honom på gårdsplanen. Här fattade minnen i trådändan och befalle trådrul att fara upp i luften, vilket skedde. En stund senare räckte han ut sin hand, varpå trådrullen kom neddimpande tom. Vad prästen sade eller trodde om saken, förmeler ej sägnen.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: 164


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


STADSVY FARTYG HAMN

STADSVY ÄLV

ÄLV LANDSVÄGSBRO LANDSBYGDSBEBYGGELSE

Garnfärgprov

Textilprov

Vävprov