Folkminnen

Uppteckning nummer NM-NHA0734

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Det var två tjärnar på Vallskogen, …….

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Pål Jönsson  År: 1908

Socken/stad: Haverö  By/kvarter: By

Det var två tjärnar på Vallskogen, som de kallar Linsjöarna. Där var ganska gott om mört fordom. Vallborna brukade lägga ut nät där. På själva pingstdagen en gång kom det så dit några käringar från Torrsjönäset och stal bort näten, och sedan dess har det ej funnits mört skapad i vattnen. - Något liknande har jag sett exempel på här i kvarnån också. Det var en tid, man under leken på hösten kunde ta nästan hur mycket sik som helst uppe i ån. Far min, som var bara torpare, fick ej lägga näten i ån eller strax utanför i sjön utan måste hålla sig ute på djupet, där det var sämre med fisket. Men så inträffade det väl några gånger, att han fick rätt bra där med. Då blev någon av bönderna avundsjuk och tog en natt upp hans nät ur sjön. Men då skedde något märkvärdigt. - På tjugo år gick ingen sik upp i kvarnån för att leka. - Han som rådde om det, höll dem väl tillbaka.

Nordiska museet. Frågelista. Fiske och sjöfart. Fiske.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA734


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


KYRKA KYRKOGÅRD

BOSTADSINTERIÖR

FRILUFTSMUSEUM FRILUFTSMUSEUM HERRGÅRD BOSTADSHUS

Sänke

Vävprov

Skolplansch