Folkminnen

Uppteckning nummer NM-NEU11526_18Titel: Förgöring av gevär.

Upptecknare: Carl-Herman Tillhagen
Meddelare:    År: 1937

Socken/stad: Torp  By/kvarter: Torpshammar

Onda människor kunde förgöra gevären, så att de inte träffade villebrådet eller så, att de inte dödade det villebråd, skottet träffat. Det var därför vikt fäst vid, att i görligaste mån hindra främmande människor att få geväret i sina händer. Ingen smed med självaktning lånade därför ut sitt gevär. Men geväret kunde också bli förgjort utan att någon behövde taga i det. Denna onda avståndverkan sökte man hindra genom åtskilliga medel.

1. Bar man en kvällssläppa i kolvlådan var geväret skyddat mot förgöring.
2. Borrade man in lite kvicksilver i kolven, kunde ingen ond människa skada geväret.
3. Lade man lite silver i förladdningen dödade detta skott allt.
4. Stöpte man kulor av kyrkfönsterbly kunde man med dessa döda villebrådet, all förgöring till trots.


Nordiska museet. Frågelista. Ur Bruksarbetare, bd II.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: EU11526


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


FOTBOLLSSPELARE

HÖHÄSSJA HÄST GRUPPORTRÄTT

Skola Klassfoto

Säng

Gevär

Selkrok