Hur låter en museibyggnad?

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

Det är namnet på ett projekt som Murberget genomför i samarbete med Jamtli och Västerbottens museum. Gemensamt för oss tre är bland annat att vi har samlingar av kulturhistoriska byggnader. Projektet genomför vi var för sig och får därigenom också tre olika erfarenheter att ta med oss in i framtiden.

Illustrativ bild med högtalare som relaterar till en plats på översiktsbild

På Murberget ser vi gärna arbetet som en fortsättning, eller i alla fall något med klara kopplingar till vad som hände under LJUDLAByrint. Med det projekt som vi nu fått medel från Kulturrådet för att driva är vår tanke att gamla skolhus, samevisten, torp och gårdar ska kunna levandegöras med hjälp av ljud som är specifika för miljön.

Det innebär i sin tur att perspektiven kan vidgas och flera sinnen stimuleras. Det handlar om att gestalta en miljö och dess historia med ljud som förmedlar stämningar, förnimmelser av platsen i svunnen tid.

Vi ser alltså inte framför oss ljud av kaffekoppar som skramlar, eller inspelade berättelser som ger sken av att människor finns i rummet. Ljudet självt (kanske i samspel med ljus) bär det vi vill förmedla. Den stora frågan är hur?

Vi har idag en projektgrupp med Ann-Sofie Ingman, kulturvetare/informatör, Christian Bajomi, IT-tekniker, Bengt Wittgren, antikvarie/avdelningschef och Lisa W Carlsson, konstnär/konstkonsulent i Västernorrland.

Den 18 oktober arrangerar vi ett Ljudseminarium/Workshop tillsammans med två av medlemmarna i Urban sound institute, USIT. De två är ljudartisten och kompositören Staffan Mossenmark samt ljuddesignern och musikproducenten Per Sjösten.

Till projektet hör även en dokumentation av tidigare erfarenheter på området som pågår med representanter för några av landets institutioner med kulturhistoriska byggnader.

 

Kontakta oss

 

Bengt Wittgren
Avdelningschef

Telefon 0611-886 88
Mejl bengt.wittgren@murberget.se

Ann-Sofie Ingman
Informatör

Telefon 0611-886 31
Mejl ann-sofie.ingman@murberget.se

Christian Bajomi
IT-samordnare

Telefon 0611-886 76
Mejl christian.bajomi@murberget.se

 


 

Information

Workshop

Torsdag den 18 oktober
kl. 9.30-15.00

Välkommen till en dag när vi undersöker hur förnimmelser av en plats och dess historia kan gestaltas med ljud.

Pdf Hämta program (pdf, nytt fönster)