Ny kulturarvsportal

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

Kulturarv Västernorrland - med plats för allas kulturarv


Portalen Kulturarv Västernorrland
ägs och drivs av ABM Resurs med de samverkande institutionerna; Murberget Länsmuseet Västernorrland, Länsbiblioteket Västernorrland och Landsarkivet i Härnösand, och med stöd av landstinget Västernorrland och Härnösands kommun.

I portalen finns länets digitaliserade kulturarv tillgängligt i form av texter, bilder och länkar. Materialet kommer från de samverkande institutionerna, men främst från mindre verksamheter och enskilda. Portalen etablerades under åren med Accessprojekt.

I september 2011 påbörjades arbetet med projekt Kulturarv Västernorrland - med plats för allas kulturarv. Genom detta nya projekt vill vi vidareutveckla kulturarvsportalen. Bland annat vill vi pröva att implementera CollectiveAccess (en webbaserad databaslösning) och utveckla en funktion att erbjuda föreningar med flera en enkel databaslösning och möjligheter att själva visa sitt material i portalen och på sikt kunna leverera det vidare till Europeana.

Vidare kommer projektet att arbeta med att utveckla former för digital insamling av bilder och berättelser. Just nu avvaktar vi till exempel resultatet av det projekt kring digital insamling som Stockholms länsmuseum driver med Malmö museer. Vi kommer även att arbeta med att förbättra strukturen och layouten i portalen Kulturarv Västernorrland.


 

Bengt Wittgren
Huvudsamordnare,
Murberget

Telefon 0611-886 88
Mejl bengt.wittgren@murberget.se

 

blog comments powered by Disqus