Kommer du ihåg

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

Kultur för äldre

Med en växande och allt äldre befolkning i Sverige, kommer antalet personer med någon form av minnesproblem eller demens att öka. Många människor har och kommer att få någon anhörig person med demenssjukdom. Att ta väl hand om vårdbehövande äldre ligger i alla människors intresse och det finns ett stort engagemang i samhället för dessa frågor.

Murberget Länsmuseet Västernorrland, Härnösands kommun och Landstinget Västernorrland samverkar, tack vare bidrag från Kulturrådet i projektet Kommer du ihåg.

Projektet genomförs under 2012 med hjälp av kommunernas anhörigstödjare och vårdpersonal i länets alla kommuner. Syftet är att hitta former för metodutveckling av minnesstimulering på boenden och i äldre miljöer till exempel på hembygdsgårdar samt att utveckla aktiviteter som väcker och stimulerar minnet.

Härnösands kommun har samverkat med Länsmuseet i tre tidigare minnesstimuleringsprojekt och går in med egen personal. De har därför tillsammans med Länsmuseet en drivande roll i projektet. Projektet bygger också på samverkan med hembygdsföreningar/civilsamhället och kommunala museer i länet

I projektet Kommer du ihåg blir resurser från socialförvaltning och kultur mer än summan av delarna. Vår ambition och förhoppning är att projektet ska gynna alla involverade; brukare, anhöriga, vårdpersonal och museipersonal samt hembygdsföreningar. Projektet siktar på att de arbetssätt och metoder som vi utvecklar under året, ska få en varaktig fortsättning också efter projekttidens slut.


Kontakta oss

Margareta Bergvall

Projektledare, Murberget
Telefon 0611-886 61
Mejl margareta.bergvall@murberget.se

Sara Öhman

Projektledare/kulturarvspedagog
Telefon 0611-886 74
Mejl sara.ohman@murberget.se

Helena Åberg

Projektledare/kulturarvspedagog
Telefon 0611-886 32
Mejl helena.aberg@murberget.se

 

blog comments powered by Disqus
 

 

 

 

 

Logga Landstinget

Logga Härnösands kommun

Logga Kulturrådet