KulturBygge

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

KulturBygge är ett EU-finansierat projekt som Murberget deltar i tillsammans med Satakunta museum i Björneborg och Sundsvalls museum. Vi kommer att ägna oss åt industrihistoria, byggnadsvård och magasinsfrågor. Ett delprojekt handlar om produktutveckling i museibutikerna, ett annat om att planera och organisera stadshistoriska dramatiserade vandringar i Härnösand och Björneborg.

Under tre år har Murberget samarbetat med Satakunta museum inom KulturBro, ett EU-projekt inom Botnia Atlantica. Under tiden projektet och alla våra gemensamma aktiviteter fortskred, bland annat utställningar, sommarteater, dockteaterföreställningar, seminarier, pedagogisk metodutveckling och tomtetablåer på friluftsmuseet, insåg vi att det fanns mycket mer vi kunde göra tillsammans. Vårt samarbete födde nya idéer som vi tror kan vara betydelsefulla för våra respektive museer. Ett nytt projekt började därmed formuleras och såg dagens ljus den 1 maj i år. Denna gång är också Sundsvalls museum en part.

Inom KulturBygge kommer vi att framför allt ägna oss åt industrihistoria, byggnadsvård, och magasinsfrågor. Ett delprojekt handlar om produktutveckling i museibutikerna och ett annat om att planera och organisera stadshistoriska dramatiserade vandringar i Härnösand och Björneborg.

Den industrihistoriska delen ansvarar i första hand Sundsvalls museum för. Ett industrihistoriskt seminarium planeras till den 24 - 25 april 2013. Vår förhoppning är att också företrädare för industriföretag och engagerade människor och föreningar ska delta. Vi vill därmed stärka historiska aspekter som en del av varumärket för ett industriföretag och en bygd.

Vad gäller byggnadsvård vill vi utveckla det publika arbetet inom byggnadsvården på Murberget. Med Satakunta museum och Toivo som inspirationskälla är vår ambition också att hitta former för pedagogisk verksamhet för barn på temat byggnadsvård. Vi vill också utveckla kursverksamhet inom byggnadsvård samt att hitta samverkansformer med universitetet och hembygdsföreningarna.

Härnösand har en händelserik och intressant historia som har betydelse på många sätt också för en mycket större region, ibland för hela Norrland. Vi vill därför tillsammans med många andra aktörer, bland andra Landsarkivet, Bäverteatern och guideföreningen, ta fram arkivmaterial och annat material som kan ligga till grund för dramatiserade historiska vandringar i Härnösand.

 

Heidi Helkiö-Mäkelä

Projektkoordinator
Telefon +358 44 701 4192
Mejl heidi.helkio-makela@pori.fi

Margareta Bergvall

Projektledare, Murberget
Telefon 0611-886 61
Mejl margareta.bergvall@murberget.se

 

blog comments powered by Disqus
 

Läs mer

Artiklar och pressmeddelanden

2012-01-10 Från KulturBro till KulturBygge

 


EU-loggan

Logotype Botnia Atlantica

Logotype Satakunta museum