Hus med historia: 2010-2012

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

På våra hembygdsgårdar finns ett ovärderligt kulturarv där oersättliga gamla hus har fått en fristad de senaste 100 åren. Men de ideellt arbetande hembygds-
föreningarna har knäat under kostnaderna.

Män spånar om taket på gammal lada
Nytt takspån på kornbastun. Nätra Hembygdsgård september 2012

Hus med Historia har inneburit att det för första gången blivit möjligt att få statliga pengar till underhåll av flyttade byggnader. Därmed har också hembygdsföreningarnas arbete med att rädda oersättliga byggnader fått ett erkännande.

I länet finns idag 62 hembygdsföreningar med 15 500 medlemmar och 49 hembygdsgårdar med mer än 400 byggnader att vårda. Medelpads och Ångermanlands hembygdsförbund samverkar genom ett Västernorrlands Hembygdsråd där också Murberget Länsmuseet Västernorrland ingår.

Lyckade ansökningar till Hus med Historia har gjorts av Alnö, Attmar, Grundsunda, Junsele, Långsele-Graninge, Nordingrå, Säbrå och Torsåkersbygdens hembygdsföreningar under 2010. Arnäs, Attmar, Björna, Gudmundrå, Långsele-Graninge , Njurunda, Nätra och  Tuna hembygdsföreningar erhöll bidrag 2011. År 2012 gick bidragen till Nätra, Skog, Långsele, Hässjö, Selånger och Tuna. Bidragen har förstärkts med många, många frivilliga arbetstimmar. Utan medlemmarnas kunnande och engagemang skulle denna skatt av oersättliga byggnader inte vara möjliga att se för framtida besökare.

Västernorrlands Hembygdsråd har dessa år fått särskilda bidrag för att förstärka kunskap och pedagogiska arbetssätt och långsiktigt arbeta för god byggnadsvård, bl a genom seminarier, hemsida och föreläsningar. År 2012 har VHR fått bidrag också för informationsprojektet "Husen berättar i Västernorrland" - ett projekt med syfte att metodutveckla arbetet med att berätta husens historia genom arkivstudier, intervjuer och andra källor.

Vision: Varje förenings arbete med sina hus är grunden för god byggnadsvård. Här finns  föredömligt vårdade hus och goda råd. Friluftsmuseet på Murberget är en central nod för länets hembygdsföreningar och byggnadsvård.

Starka nätverk mellan hembygdsföreningar, hantverkare, museer, utbildningar, gårdsägare, företag och andra i länet är en viktig framgångsfaktor . Vi har en intressant historia och byggnadskultur som är värd att vårda, visa och bevara!

Västernorrlands Hembygdsråd
Margareta Johansson, Göte Nordmar, Margareta Bergvall


Kontaktpersoner

Margaret Bergvall
Projektledare/samordnare
Telefon 0611-886 61
Mejl margareta.bergvall@murberget.se

Josefine Bengtsson
ByggnadsantikvarieTelefon 0611-886 32,
070 -191 67 18
Mejl josefine.bengtsson@murberget.se

 

 

 

blog comments powered by Disqus
 

Information

Projekt 2012

Nätra: spåntak, kornbastu och brännvinsbod

Skog: timmerarbete, bagarstuga och härbre

Långsele: fönster, Pahléns hus

Hässjö: murstock, båtmanstorp i Söråker

Selånger: arbete med grund och golv, Nävsta gamla skola

Tuna: timmerarbete, Allsta kvarn

Projekt 2011

Kvarnbyggnad i Stybbersmark - rapport 2011:19

Locksta skvaltkvarn i Björna - rapport 2011:20

Spåntak på Nätra hembygdsgård - rapport 2011:18

Faltak på Strömnäsgården, Gudmundrå hembygdsgård- - rapport 2011:21

Informationsprojektet Hus med historia- - rapport 2011:22

Öppet hus Kvarnrestaurering i Arnäs och Björna.

 

 

Logotype