KulturBro

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

KulturBro är ett treårigt samarbetsprojekt mellan Satakunta Museum, Björneborg/Pori i Finland och Murberget, Länsmuseet Västernorrland. KulturBro finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden via Botnia-Atlantica-programmet och avslutas sista april 2012. Satakunta museum är projektägare.

Två män i uniform från teaterföreställningen Härnösand i krig och kärlek
Från teaterföreställningen "Härnösand i krig och kärlek" med Bäverteatern. Foto: Staffan Norstedt.

Idén med KulturBro är lyfta fram Sveriges och Finlands gemensamma historia och kulturarv. Projektet syftar till att fler ska inspireras till besök i Satakunta och Västernorrland.

Den direkta anledningen till vårt samarbete var Märkesåret 1809, då det var 200 år sedan Sverige och Finland delades. Sverige och Finland kom därefter att, efter en mer än 600-årig gemensam historia, gå skilda vägar.

Härnösand var under sommaren 1809 högkvarter för den Norra Armén. Här var närmare 7000 man förlagda, inkvarterade på skeppen och i tillfälliga bostäder i staden. General von Döbeln rörde sig i staden med sitt karakteristiska svarta sidenband. Därför präglades år 2009 också av Finska Kriget. Härnösand i Krig och Kärlek hette en friluftsteater på Murberget i augusti 2009. Kerstin Hultin skrev manus och Bäverteatern uppförde skådespelet för 700 personer, med stående ovationer. Under sommaren visades också en utställning om General von Döbeln i Härnösands gamla rådhus (uppfört 1728), som nu står på Murberget.

Den 19-20 november 2009 genomfördes ett seminarium om Finska Kriget/Suomen Sota  i Björneborgs universitetscenter, i Björneborg. I samband med det uppförde också Weberkvartetten från Murberget George Crumbs musikstycke Black Angels, inför 100 lågstadieelever samt för konferensdeltagarna. Hösten 2010 genomfördes också dockföreställningar om en finsk flicka i slutet av 1800-talet på Sambiblioteket i Härnösand.

Det omfattande förberedelsearbetet inför den gemensamma utställningen Forntida Stränder, om kulturhistoria i Västernorrland och Satakunta, började hösten 2010 och utställningen invigdes i Björneborg 23 september 2011. Den 1 december 2012 invigs utställningen på Murberget. Den har även visats på Nationalmuseum i Helsingfors.

Den 9-10 november 2010 genomfördes ett pedagogiskt seminarium (Lek med Historia) med ca 70 deltagare från Sverige och Finland på Murberget i Härnösand.

Samarbetet har också präglats av pedagogiskt metodutvecklingsarbete; två studielådor om familjen Kajander som flyttade från Björneborg till Härnösand produceras våren 2012, ett lekrum (Lilla Pekkala) har byggts upp i Satakunta museum mm. Under projektperioden har också tjänsteutbyte och studiebesök inom bland annat arkeologi, byggnadsvård och slöjd genomförts och hösten 2011 slöjdkurser i Björneborg och Härnösand.

Murberget har bidragit med en fotoutställning i Björneborg och inför julen 2011 lånade Murberget ett 40-tal tomtar från Satakunta museum som visades i uppbyggda miljöer på friluftsmuseet. Vi genomförde då mycket uppskattade tomtevandringar för barn och vuxna.

När KulturBro avslutas i april 2012 tar det nya, tvååriga projektet KulturBygge vid.Jonna Suominen

Projektkoordinator
Telefon +358 044 701 4192
Mejl jonna.suominen@pori.fi

Margareta Bergvall

Projektledare, Murberget
Telefon 0611-886 61
Mejl margareta.bergvall@murberget.se

 

blog comments powered by Disqus
 

 

 

Logotype Satakunta museum

Logotype Botnia Atlantica