Museer och Minnen

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

Projektet Museer och Minnen syftar till att under två år utarbeta en verksamhetsmodell för minnestimulering i samverkan mellan museer och kommuner.

På grund av välfärdsutvecklingen är människor över 65 år en stor och stadigt växande del av befolkningen. I de äldsta åldersgrupperna finns därför både ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och ett humanistiskt omsorgsperspektiv, ett behov av att utarbeta och utveckla former för minnesstimulering. Inom kulturarvet och museer finns mycket goda förutsättningar för detta.

Murberget Länsmuseet Västernorrland har under tre år aktivt arbetat med minnesstimuleringsprojekt i samverkan med Härnösands Kommun. Under de två senaste åren har bidrag från Kulturrådet möjliggjort att samverkan också kunnat ske med Jamtli och ytterligare fyra länsmuseer i Sverige. I Härnösand utgick vi från Prästgården på Murbergets friluftsmuseum. Den är inredd som ett 1940-talshem, med fungerande vedspis, elspis, kylskåp, dammsugare mm. Arbetet har varit framgångsrikt och uppskattat av såväl brukarna, vårdpersonalen och Murbergets egen personal.

I projektet Museer och Minnen samverkar Jamtli (projektägare), Östersunds Kommun, Murberget Länsmuseet Västernorrland, Härnösands kommun, Ringve Musikmuseum med botanisk trädgård, Stjördals museum, Sverresborgs museum och Trondheims kommun.

Finansieringen sker med bidrag från EU:s utvecklingsfond (Programmet för Europeiskt territoriellt samarbete, Interreg, Sverige-Norgeprogrammet). Genom ett mittnordiskt nätverk av personal från museisektorn och vårdsektorn vill vi utveckla och utnyttja kulturarvet för att skapa ökad livskvalitet för människor med begynnande demens. De medverkande museernas verksamheter spänner över musik, friluftsmuseum, museisamlingar och botanisk trädgård.

Förhoppningen är att förutom ett ökat välbefinnande hos de äldre, också personal från äldreomsorgen och kulturarvsinstitutioner ska hitta nya långsiktiga och realistiska arbetsmetoder, där de äldres erfarenheter tidigare i livet tas till vara. En förhoppning är att den begynnande demensen härigenom utvecklas mindre snabbt. De minnesstimulerande aktiviteterna utgår från kulturarvet. Friluftsmuseernas miljöer med lukter, sysslor, heminredning, trädgårdar har unika möjligheter som vi vill använda oss av.

Genom upplevelser av musik, vardagsmiljöer, föremål, trädgårdar, berättelser, lekar, tidningar, bilder mm från barn och ungdomstiden, vill vi möjliggöra positiva möten med utgångspunkt i en svunnen tid.


 


 

Kontakta oss

 

Margareta Bergvall

Projektledare, Murberget
Telefon 0611-886 61
Mejl margareta.bergvall@murberget.se

Sara Öhman

Projektledare/kulturarvspedagog
Telefon 0611-886 74
Mejl sara.ohman@murberget.se

 

blog comments powered by Disqus
 

 

Logga EU

Interreg loggga

Sörtröndelag Logotype

Nordtröndelag Logotype

Jamtli Logotype

Härnösands kommun Logotype